Simone Vianello

ODIS

Co-founder

Co-founder ODIS, worked in IOT System.

Simone Vianello

Talk at SFSCON